Revue du Vin de France destaca els “tresors” de la col·lecció de vins rancis Abadal Sagristia i atorga 95 punts al Sagristia R-2 i 93 al Sagristia C-1

Home/Abadal, home/Revue du Vin de France destaca els “tresors” de la col·lecció de vins rancis Abadal Sagristia i atorga 95 punts al Sagristia R-2 i 93 al Sagristia C-1

Revue du Vin de France destaca els “tresors” de la col·lecció de vins rancis Abadal Sagristia i atorga 95 punts al Sagristia R-2 i 93 al Sagristia C-1

Sota el títol ‘El ressorgiment d’una noble tradició’, la principal revista del sector a França proposa una selecció de vins rancis de les zones del Rosselló i Catalunya, remarcant el potencial d’aquest tipus de vins oxidatius secs que posen en valor el caràcter històric d’algunes botes salvades de l’oblit.

Dins la selecció de vins de Catalunya hi inclou la col·lecció de vins rancis Abadal Sagristia, del celler Abadal: “uns tresors inventariats amb precisió,  procedents d’una herència de vins rancis guardats al celler subterrani de la Masia Roqueta des d’inicis del segle XX, inventariats i identificats amb precisió per tal de posar-los en valor”. Així mateix, l’autor en remarca també “la seva delicadesa i amabilitat i una articulació singular en comparació amb altres rancis catalans”.

En la categoria que defineixen com a “rancis d’iniciació”, segons l’autor ideals per aproximar-se lentament al món del rancis, l’Abadal Sagristia C-1 està entre els dos  vins millor puntuats, amb 93 punts. Del vi en destaca  la seva “elegància”, així com “una proposta aromàtica molt refinada i uns matisos que es prolonguen fins al final”.

Pel rancis definits per l’autor com a “rancis de confirmació”, de sensacions més extremes, puntua l’Abadal Sagristia R-2 amb 95, entre els quatre millor valorats. Descrit com una “revelació”, en remarca la seva procedència d’una sola bota de castanyer, i la seva criança de més de 60 anys, així com la seva “profunditat i caràcter”.

 

6 maig 2024 |Abadal, home|

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR