Abadal participa al projecte Open Digivine 2, xarxa col·laborativa de digitalització i monitorització agroclimàtica

Home/Abadal, home/Abadal participa al projecte Open Digivine 2, xarxa col·laborativa de digitalització i monitorització agroclimàtica

Abadal participa al projecte Open Digivine 2, xarxa col·laborativa de digitalització i monitorització agroclimàtica

L’objectiu del projecte és la predicció de plagues, la minimització de l’ús de fitosanitaris i l’ optimització de la gestió de la vinya.

Amb la finalitat de compartir informació agroclimàtica i monitoritzar de manera precisa el clima i el sòl, en aquest programa s’usen tecnologies que inclouen un sistema d’estacions meteorològiques i de sensors de sòl i plantes, connectats en xarxa oberta (Open-Data). Així mateix, amb aquests procediments es desenvolupen models predictius de malalties que poden afectar a les vinyes, permetent prendre mesures preventives i millorant la gestió del sòl i l’eficiència en l’ús de l’aigua, vital per a l’adaptació al canvi climàtic.

Les estacions meteorològiques controlen la climatologia, la pluviometria, la humectació foliar, la temperatura o la direcció del vent, entre d’altres. Per la seva banda, els sensors del sòl registren i aporten dades de temperatura i humitat del sòl.

Amb el sòl com un dels pilars més importants de la identitat dels vins d’Abadal, la fase 2 del projecte OpenDigivine ha permès al celler obtenir un registre de dades objectives per saber com els diferents manejos del sòl que emprem a la finca afecten a la disponibilitat d’aigua de les vinyes. Entre d’altres, valorar la retenció d’aigua al treballar amb coberta vegetal (present en vinyes com la de l’Abadal 3.9 o la de l’Abadal Mandó) o amb la tècnica del mulching, que s’aplica en una part de la vinya del Nuat (amb escorça dels boscos provinent de la gestió forestal de la finca).

El projecte està coordinat i gestionat per AERTIC, amb INNOVI, VITEC, i treballat amb l’empresa Encore Lab, i els cellers Herència Altés i Abadal. També compta amb el finançament del Ministeri d’ Indústria, Comerç i turisme i la Unió Europea Next Generation EU/PRTR.

 

28 juny 2024 |Abadal, home|

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR