Temps de poda

Home/Abadal, home/Temps de poda

Temps de poda

L’ hivern és temps de poda a la vinya.

Aquest procés marca els primers mesos de l’any (s’inicia al desembre i s’allarga fins al mes de març).Així, es manté l’estructura del cep, rejovenint-lo per a un període productiu més llarg i regularitzant-ne el vigor per obtenir bones collites sense debilitar-lo.

Si mirem els camps en aquesta època pot semblar que a la vinya no està passant res. Semblen ceps secs mancats de vida, sense fulla, però en realitat les plantes segueixen el seu cicle, mentre la vinya es va preparant per florir a la primavera.

A Abadal, s’inicia la poda en aquelles vinyes que es troben als fondos o bé orientades al nord. Aquelles en les que el fred arriba abans i provoca una parada vegetativa de la planta. Es reserven pel final aquelles vinyes més joves i les que estan en formació.

Si la vinya està emparrada caldrà fer una poda adequada que permeti la mecanització i si es vol que el cep quedi en vas, es té cura que els ceps de la vinya estiguin ben repartits i ben orientats verticalment. Això es fa, entre d’altres, tallant els sarments, les branques llargues i primes de la vinya en funció del seu aspecte, diàmetre i longitud, com bé explicava Vadevi en un article sobre aquesta tècnica.

Per podar, cal haver observat la vinya per saber quin nombre de borrons s’han de deixar,s’ha de saber com ha produït aquella planta i quin vigor té per a poder-lo regular.

La poda es pot fer manualment amb tisores de tota la vida o bé amb tisores pneumàtiques o elèctriques (més modernes que requereixen menys esforç) i amb màquines.

En el cas d’Abadal, generalment és mixta. Es realitza una prepoda mecànica amb l’únic objectiu de tallar la part més alta del sarment per a facilitar la poda manual posterior. La poda manual de ceps en producció es realitza amb tisores elèctriques seguint el cicle natural de conducció de la saba i minimitzant les ferides de poda.

Totes les restes de poda queden al terra per a procedir a un posterior trinxat de les mateixes. D’aquesta manera tornem al sòl part de l’extracció mineral feta per la planta durant el seu cicle vegetatiu. A la vegada les restes de poda ajuden a esponjar els nostres terres argilosos (durs i compactes).

 

8 gener 2019 |Abadal, home|