Temps de poda

Home/Abadal, home/Temps de poda

Temps de poda

L’ hivern és temps de poda a la vinya.

Aquest procés marca els primers mesos de l’any (s’inicia al desembre i s’allarga fins al mes de març).Així, es manté l’estructura del cep, rejovenint-lo per a un període productiu més llarg i regularitzant-ne el vigor per obtenir bones collites sense debilitar-lo.

Si mirem els camps en aquesta època pot semblar que a la vinya no està passant res. Semblen ceps secs mancats de vida, sense fulla, però en realitat les plantes segueixen el seu cicle, mentre la vinya es va preparant per florir a la primavera.

A Abadal, s’inicia la poda en aquelles vinyes que es troben als fondos o bé orientades al nord. Aquelles en les que el fred arriba abans i provoca una parada vegetativa de la planta. Es reserven pel final aquelles vinyes més joves i les que estan en formació.

Si la vinya està emparrada caldrà fer una poda adequada que permeti la mecanització i si es vol que el cep quedi en vas, es té cura que els ceps de la vinya estiguin ben repartits i ben orientats verticalment. Això es fa, entre d’altres, tallant els sarments, les branques llargues i primes de la vinya en funció del seu aspecte, diàmetre i longitud, com bé explicava Vadevi en un article sobre aquesta tècnica.

Per podar, cal haver observat la vinya per saber quin nombre de borrons s’han de deixar,s’ha de saber com ha produït aquella planta i quin vigor té per a poder-lo regular.

La poda es pot fer manualment amb tisores de tota la vida o bé amb tisores pneumàtiques o elèctriques (més modernes que requereixen menys esforç) i amb màquines.

En el cas d’Abadal, generalment és mixta. Es realitza una prepoda mecànica amb l’únic objectiu de tallar la part més alta del sarment per a facilitar la poda manual posterior. La poda manual de ceps en producció es realitza amb tisores elèctriques seguint el cicle natural de conducció de la saba i minimitzant les ferides de poda.

Totes les restes de poda queden al terra per a procedir a un posterior trinxat de les mateixes. D’aquesta manera tornem al sòl part de l’extracció mineral feta per la planta durant el seu cicle vegetatiu. A la vegada les restes de poda ajuden a esponjar els nostres terres argilosos (durs i compactes).

 

8 gener 2019 |Abadal, home|

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR